*** HALKA TATLISI ***

Ramazandan kalma bir tarifle kar??n?zday?m. Özellikle kalabal?k davetler ve misafirler için,çok bereketli ve enfes bir tatl?. ?lkokul ça?lar?ndan, an?lar?mda yer edinmi? bir lezzet. Okul ç?k??? arkada?larla mutlaka okul önünde sat?lan halka tatl?lar?ndan al?r ve afiyetle yerdik. Anne ve babalar?m?z?n ?srarc? tembihlerine ra?men. Me?erse ayn? tat evdede,hatta dahada muhte?em bir lezzet olarak yap?labiliyormu?. Denedi?ime de?di do?rusu. Kesinlikle sizlerede tavsiye ediyorum. Bu nefis tarif için sevgili Yasemin arkada??ma çok te?ekkürler ediyorum. *** HALKA TATLISI *** *** HALKA   TATLISI *** Malzemeler: 3 adet yumurta 1 su barda?? s?v?ya? 1 su barda?? süt 1 su barda?? yo?urt 1,5 su barda?? irmik 3,5 su barda?? un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya K?zartmak için; bol s?v?ya? ?erbeti ?çin; 1 kg. ?eker 3,5 su barda?? ?eker 1 çay ka???? limon suyu Yap?l???: Bu ölçülerden baya bir tatl? ç?k?yor.Siz az yapmak isterseniz ölçüyü yar?ya indirebilirsiniz. Öncelikle ?erbeti yap?n. Bunun için;tencereye ?eker ve suyu al?p,10 dakika k?s?k ate?te kaynat?n. ?çine limon suyunu ilave edip,5 dakika daha kaynat?n ve so?utun. Kar??t?rma kab?nda 3 yumurtay? ç?rp?n ve içine s?v?ya?,süt,yo?urt ilave edin. Harc? tekrar ç?rp?n ve irmik,un,vanilya,kabartma tozu ekleyin. Harc?; ince ve t?rt?kl? uç takt???n?z bir krema torbas?na al?n. ( Ben Tupperware Dekoratör Krema Pompas? kulland?m ). Tavaya bolca ya? koyup,?s?t?n. Harc? tavaya yuvarlak halka ?eklinde s?k?n ve arkal? önlü k?zart?n. Tatl?lar? so?uk ?erbete at?n ve fazla bekletmeden ç?kar?n ( e?er tatl?lar ?erbette çok fazla kal?rsa yumu?ar ve ç?t?rl???n? kaybeder ). D??? ç?t?r,içi yumu?ac?k halka tatl?lar?n?z servise haz?r. Isrd???n?z andan itaberen içinden ?erbetler f??k?ran nefis bir lezzet. Afiyet bal ?eker olsun. *** HALKA   TATLISI ***