Kifle

YARDIM KAMPANYASI DEVAM ED?YOR ARKADA?LAR…! Kiflenin tarifini kuzenimizin dünüründen ald?m..Kifle Bulgar’lar?n s?k?l?kla ypt??? bir çörektir..Ayn? zamanda kiflenin tatl?s?n?da yap?p içersine marmelat koyupda pi?irirler..Bunun yan? s?ra birde k?rma börekleri var ki,sormay?n..))Dünürlerde Bulgaristan göçmeni olunca,tariflerde çok nefis oluyor..))Birde bo?naklar var..Onlar?n börek ve di?er çe?itleri ise tad?lmaya de?er do?rusu..Zamanla bir araya geldi?imizde, yeni yeni tariflerini deneyip sizlerle payla?aca??m..?imdilik ho?çakal?n arkada?lar.. Kifle Malzemeler 1 su barda?? süt 1 su barda?? su (her ikisi de ?l?k olacak) 1 su barda?? s?v?ya? 3 yumurta (birinin sar?s? üzeri için kullan?lacak) 1 paket ya? maya 1 tatl? ka???? ?eker 1 tatl? ka???? tuz 150 gr erimi? tereya? ald??? kadar un ?çi için peynir veya kavrulmu? k?yma Üzeri için,yumurta sar?s? ve susam Kifle Haz?rlan??? Mayay? su ve süt ile eritin. Tereya? hariç tüm malzemeler eklenip yo?rulup mayalanmas? için beklenir. Hamur 2 parçaya ayr?l?r. 1.parçadan 8 yumak yap?l?r. Yumaklar minik minik aç?l?p, aralar?na erimi? tereya? sürülüp üstüste konulur. (üst parçaya ya? sürülmeyecek) Sonra merdane ile üst üste girmi? hamurlar aç?l?p büyük bir yufka elde edilir. Aç?lan hamur üçgen olarak 16 e?it parçaya bölünür. ?çersine peynir koyulup sigara böre?i gibi sar?l?p kenarlar?ndan k?vr?l?r. Ayr?lm?? olan yumurta sar?s? üzerlerine sürülüp,susam serpi?tirilip 175 c de k?zarana kadar pi?irilir. Kifle Çok nefis ve yumu?aç?k oldular..Tavsiye ederim..) Not:En alttaki foto?raf mutfakta,ortadaki ve üstteki balkonda çekildi..Aradaki netlik durumunu sizlerle payla?mak istedim.. 2.ci tepsi biraz daha f?r?nda kal?p k?zarmal?yd? bence..))