ŞEKER HAMURLU ARABALAR PASTA


ŞEKER HAMURLU ARABALAR PASTA Gördü?ünüz cici pastam?z ,Can?m Lezzetavc?s? Nihal arkada??m?n minik o?lu?una yapt???m?z, Arabalar mc.queen temal? pasta..Fakat pastan?n temas? ,büyük o?lu E.Mert ,taraf?ndan belirlenmi?tir:)..Teyzesi de onlar? k?rmay?p annesiyle beraber yapm??t?r:)Ben ve Nihal pastay? yaparken çok e?lendik .Hatta ?imdiye kadar ?eker hamurundan uzak duran Nihal cim bile art?k bu i?in ne kadar zevkli oldu?unu anlad? ve Öçlem arkanday?m dedi:).. Bu ak?am üstü pastay? kesip afiyetle yiyecekler. Heyecanla, merakla bekliyorum..Aile ve çocuklar taraf?ndan onay al?nd? ama misafirlerin tepkilerinide çok merak ediyorum.. Nihal’im ak?amdan pastan?n kekini yap?p streç filme sarm??t? .Ertesi gün ise, kremas?n? yap?p pandispanyay? katlar?na ay?r?p kremalad?k ..Daha sonra ?eker hamurlu k?sm?n? yapt?k..Zemini düz beyaz istedik .Üzerinin figürleri için ise ,istedi?imiz g?da boyas? renkleriyle ?eker hamurunu renklendirdik..Sonras? hayal gücü ve el becerinize kalm??..?nternette bütün arabalar temal? pastalara bak?p hepsinden fikir edindik.Hatta çocuklar?n oyuncaklar?na bakt?k.Elimizden geldi?ince benzetmeye çal??t?k.?lk seferinde böyle oldu ama bir dahakine biraz daha tecrübe kazanm?? olduk..Sadece siyah g?da boyas? olmad??? için çok üzüldük..Aramam?za ra?men bulamad?k .Bizde lastikleri kahverengiyle yapmak zorunda kald?k.. Pastan?n sahibi kadar cici bir pasta ortaya ç?kt?..Yavruku? Ahmed Emin ‘in 3 . ya?gününü kutluyorum..?n?allah ailesine hay?rl? bir evlat olur..Mutlu seneler… Pastan?n pandispanya ve krema ölçüleri için sizi Lezzetavc?s? na yönlendiriyorum