tez formati apa 6 0

Amerikan Psikoloji Birliği’nin düzenlemiş olduğu Apa 6.0 yazım formatına göre bir bilimsel yazı/tez aşağıdaki gibi olmalıdır:

1. Başlık Sayfası – Kalın değil, Ortalanmış
Yazarın Adı – Kalın değil, Ortalanmış
2. Özet – Kalın değil, Ortalanmış
3. Giriş – Kalın değil, Ortalanmış
4. Yöntem – Kalın, Ortalanmış
5. Sonuçlar – Kalın, Ortalanmış
6. Tartışma – Kalın, Ortalanmış
7. Referanslar – Kalın değil, Ortalanmış
8. Dipnotlar – Kalın değil, Ortalanmış
9. Tablo(lar)
10. Şekil(ler)
11. Ek – Kalın değil, Ortalanmış
Kağıt Kenar Boşlukları
Sola Dayalı,
Üstten: 1”
Alttan: 1”
Soldan: 1”
Sağdan: 1”
Başlık kısmı: .5”
Kullanılabilecek Yazı Tipleri
– Times New Roman
– Courier veya New Courier
– Arial
– Geneva
Paragraflar yazılırken çift satır boşluk kullanılmalıdır. Başlık 50 karakterden fazla olamaz. Özet yazılırken ilk kelime içeriden başlamaz ve özet toplamda 120-150 kelimeyi geçemez.
kaynak: http://teach.valdosta.edu/blbrowne/Experi/APA%20Style6th%20Whatley2009.pdf
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne göre ise format şu şekilde olduğu belirtilmiş:

ÖN BÖLÜM

1. BAŞLIK SAYFASI
2.
ÖZ
3.
ABSTRACT
4.
JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI
5.
ÖNSÖZ
6.
ÖZGEÇMİŞ
7.
İÇİNDEKİLER
8.
TABLOLAR LİSTESİ
9.
ŞEKİLLER LİSTESİ

EKLER

KAYNAKÇA


Tez kapağı örneğimi buradan indirebilirsiniz.